Hỗ trợ trực tuyến và hotline
 
Khách sạnhainamgroup.phuong
Tư vấn Tourhainamgroup.linh
Vé máy bayhuongnguyen02oct
Visa - Hộ chiếuhainamgroup.linh
 
 
 
 

Tour Trung Quoc

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành  
Khởi hành: Tour theo yêu cầu
Chương trình tour Trung Quoc : 


Tour du lịch Trung Quốc

Lịch trình : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay 
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Nam Ninh - Quế Lâm  
  Tour Trung Quoc, Nam Ninh - Quế Lâm  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện  :  Ô tô
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Tour : Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7N 6Đ  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu  
Khởi hành: 08, 17, 27 & 29/8
Chương trình tour Trung Quoc : 


Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  7 ngày 6 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Tây Tạng - Nóc nhà thế giới  
  Tour Trung Quoc, Tây Tạng - Nóc nhà thế giới  
Khởi hành: Tour theo yêu cầu
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch    : Trung Quốc 
  Lịch trình      : 7 ngày 6 đêm
  Phương tiện  : Máy bay
  Khởi hành từ  : Hà Nội

   
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Nam Ninh - Shopping  
  Tour Trung Quoc, Nam Ninh  
Khởi hành: Thứ sáu hàng tuần
Chương trình tour Trung Quoc : 


Tour du lịch Trung Quốc

Lịch trình     : 3 ngày 2 đêm
Phương tiện  :  Ô tô
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Bắc Kinh - Thượng Hải  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Thượng Hải  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 


Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  5 ngày 4 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang  
  Tour Trung Quoc, Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang  
Khởi hành: Tour theo yêu cầu
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện  :  Ô tô
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Bắc Kinh - Nội Mông Cổ  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Nội Mông Cổ  
Khởi hành: Tour theo yêu cầu
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  6 ngày 5 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội


 
  Tour Trung Quoc » Du lịch hành hương : Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc  
  Tour Trung Quoc, Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc  
Khởi hành: Tour theo yêu cầu
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  11 ngày 10 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội
 
  Tour Trung Quoc » Du lịch mua sắm: Nam Ninh - Quảng Châu  
  Tour Trung Quoc, Du lịch mua sắm Nam Ninh - Quảng Châu  
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc

Lịch trình     : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện  :  Tàu cao tốc
Khởi hành tại : Hà Nội
 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Thành Đô - Đô Giang Yến - Lạc Sơn - Đại Phật - Nga My Sơn  
  Tour Trung Quoc, Du lịch Trung Quốc : Thành Đô - Đô Giang Yến - Lạc Sơn - Đại Phật - Nga My Sơn  
Khởi hành: Tour theo yêu cầu
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc

Lịch trình : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay 
Khởi hành tại : Hà Nội