Hỗ trợ trực tuyến và hotline
 
Tư vấn Tourceohainam
Vé máy bayhuongnguyen02oct
Visa- Hộ chiếuhainamgroup4
Điều hành Tourlinhanh205154
 
 
 
 

Tour Trung Quoc

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay 
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Nam Ninh - Quế Lâm  
  Tour Trung Quoc, Nam Ninh - Quế Lâm  
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện  :  Ô tô
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Thành Đô - Mâu Ni Câu - Cửu Trại Câu  
  Tour Trung Quoc, Thiên đường nơi hạ giới - Cửu Trại Câu  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay 
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Tour : Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7N 6Đ  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu  
Khởi hành: 4&20/11
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  7 ngày 6 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Nam Ninh - Trịnh Châu - Khai Phong - Thiếu Lâm Tự - Lạc Dương - Tây An  
  Tour Trung Quoc, Nam Ninh - Trịnh Châu - Khai Phong - Thiếu Lâm Tự - Lạc Dương - Tây An  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện  :  Ô tô , Máy bay
Khởi hành tại : Hà Nội
 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Côn Minh - Thạch Lâm - A Lư Cổ Động  
  Tour Trung Quoc, Côn Minh - Thạch Lâm - A Lư Cổ Động  
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện  :  Ô tô + Tàu hỏa
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Quảng Châu - Thẩm Quyến - Thượng Hải - Bắc Kinh  
  Tour Trung Quoc, Quảng Châu - Thẩm Quyến - Thượng Hải - Bắc Kinh  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình      :  7 ngày 6 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội


 
  Tour Trung Quoc » Tây Tạng - Nóc nhà thế giới  
  Tour Trung Quoc, Tây Tạng - Nóc nhà thế giới  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch    : Trung Quốc 
  Lịch trình      : 7 ngày 6 đêm
  Phương tiện  : Máy bay
  Khởi hành từ  : Hà Nội

   
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Nam Ninh - Shopping  
  Tour Trung Quoc, Nam Ninh  
Khởi hành: Thứ sáu hàng tuần
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 3 ngày 2 đêm
Phương tiện  :  Ô tô
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Bắc Kinh - Thượng Hải  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Thượng Hải  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  5 ngày 4 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Thượng Hải - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu  
  Tour Trung Quoc, Thượng Hải - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  5 ngày 4 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội
 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang  
  Tour Trung Quoc, Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện  :  Ô tô
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Bắc Kinh - Nội Mông Cổ  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Nội Mông Cổ  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  6 ngày 5 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội


 
  Tour Trung Quoc » Du lịch hành hương : Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc  
  Tour Trung Quoc, Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  12 ngày 11 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội
 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Thượng Hải - Núi Thiên Thai - Phổ Đà Sơn - Hàng Châu  
  Tour Trung Quoc, Thượng Hải - Núi Thiên Thai - Phổ Đà Sơn - Hàng Châu  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch   : Trung Quốc
Lịch trình      :  6 ngày 5 đêm
Phương tiện   :  Máy bay 
Khởi hành tại :  Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch nghỉ dưỡng tại Bắc Kinh - Thừa Đức  
  Tour Trung Quoc, Bắc Kinh - Thừa Đức  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay 
Khởi hành tại : Hà Nội
 
  Tour Trung Quoc » Du lịch mua sắm: Nam Ninh - Quảng Châu  
  Tour Trung Quoc, Du lịch mua sắm Nam Ninh - Quảng Châu  
Khởi hành: 25/11
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình     : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện  :  Tàu cao tốc
Khởi hành tại : Hà Nội
 
  Tour Trung Quoc » Chơi Golf tại Trung Quốc: Mission Hills Shen Zhen  
  Tour Trung Quoc, Chơi Golf tại Trung Quốc: Mission Hills Shen Zhen  
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Chương trình tour Trung Quoc : 

Tour du lịch Trung Quốc - Chơi Golf
Lịch trình     : 3 ngày 2 đêm
Phương tiện  : Máy bay
Khởi hành tại : Hà Nội

 
  Tour Trung Quoc » Du lịch Trung Quốc : Thành Đô - Đô Giang Yến - Lạc Sơn - Đại Phật - Nga My Sơn  
  Tour Trung Quoc, Du lịch Trung Quốc : Thành Đô - Đô Giang Yến - Lạc Sơn - Đại Phật - Nga My Sơn  
Khởi hành: Liên hệ
Chương trình tour Trung Quoc : 
Tour du lịch Trung Quốc
Lịch trình : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay 
Khởi hành tại : Hà Nội